Vrouwen in Bedrijf

Welkom op de site van Vrouwen in Bedrijf Meppel e.o.

Vrouwen in Bedrijf is een besloten netwerk van hardwerkende en ondernemende vrouwen die eigenaar zijn van zeer diverse bedrijven gevestigd in Meppel en omgeving. De variatie aan deelnemende ondernemers levert de groep een enorme rijkdom aan kennis en ervaring.

Over Vrouwen in Bedrijf

In 2001 is de ViB opgericht. Het doel: met een gevarieerde groep vrouwelijke ondernemers een prettige onderlinge relatie op te bouwen en elkaar te versterken in het ondernemerschap. Dat doen we door samenwerking, inspiratie-sessies, kennisdeling en plezier hebben met elkaar.

Eens per maand komen we bij elkaar. De bijeenkomsten hebben een gevarieerd karakter: iemand uit de groep geeft een bedrijfspresentatie, ingebrachte casussen worden besproken, externe sprekers komen voorbij en er worden uitjes georganiseerd.

Vrouwen in Bedrijf is een besloten netwerkclub van 25 leden. Pas wanneer een of meer van onze leden uit de groep stapt, bespreken we welke nieuwe vrouwen we willen uitnodigen om zich bij ons aan te sluiten. We kiezen voor beslotenheid om daarmee een vertrouwde omgeving te creëren waarin we elkaar goed kunnen leren kennen en ruimte is om ieder verhaal te delen met elkaar – de leuke maar ook de minder leuke.

ViB is zakelijk, maar er is altijd ruimte voor de vraag: hoe gaat het met je? Kortom, ViB staat voor uitwisseling van kennis, ervaring en plezier.

 

Meppeler Courant –  30 december 2020
bezorgers-kniepertjes-vrouwen-in-bedrijf

Vrouwen (in bedrijf) bezorgen knieperties bij ouderen

Meppel – De leden van de Vrouwen in bedrijf (VIB Meppel) zetten zich in voor ouderen in Meppel. De leden hebben samen ruim duizend knieperties gebakken voor de ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen.
„Een mooie manier om het jaar 2020 goed af te sluiten en het nieuwe jaar goed in te luiden”, reageren de dames. Sommige dames hebben gebakken, anderen hebben de lekkernijen rondgebracht. Ze hebben ervoor gezorgd dat 680 bewoners en een groot aantal zorgmedewerkers kunnen genieten van brosse koekjes.
 
kniepertjes-bakken-2020Vrouwen in Bedrijf kwam op het idee om deze actie op touw te zetten, omdat een van haar leden betrokken is als zorgmedewerkster. Haar verhalen maakte dat zij als club graag iets wilden betekenen voor de ouderen in Meppel. „We willen met deze actie een stukje saamhorigheid creëren.”
 
Vrouwen in bedrijf is een besloten netwerk van ondernemende vrouwen die eigenaar zijn van diverse bedrijven gevestigd in Meppel en omgeving. De club bestaat sinds 2001.